Dubové parkety

Drevené parkety PRO PARKET sú vyrobené najmodernejšou technológiou výlučne z európskych drevín. Dodržiavanie technických postupov pri rezaní a sušení dreva zaručuje najvyššiu kvalitu výsledného exkluzívneho produktu.