Povrchové úpravy pre veľkoplošné parkety

Po nanesení oleja na veľkoplošné parkety zvýrazníme charakteristickú kresbu dreva. Nanáša sa v troch vrstvách.