Technické parametre

Hrúbka
mm
Šírka
mm
Dĺžka
mm
Nášľapná dubová vrstvaStredová vrstvaZákladná vrstva
12150 - 1801000 - 20003 mmsmreková - 8 mmsmreková - 1 mm
14150 - 1801000 - 20004 mmsmreková - 8 mmsmreková - 2 mm
20150 - 1801000 - 20006 mmsmreková - 12 mmsmreková - 2 mm

Typ spoja

pero-drážka

Profil nášľapnej vrstvy

so skosenou hranou

s kolmou hranou

Vlastnosti dubového dreva

Hustota dreva pri 12-15% vlhkosti v Kg/m3: 673

Objemové zosychanie v %: 12,6 - 15,6

Pevnosť v ohybe v N/mm2: 88

Pevnosť v tlaku v N/mm2: 61

Brinellova stupnica tvrdosti: 3,9

Tepelný odpor: 0,15m2 K/W ( pri 2 mm podkladová fólia) DIN 52612

Hustota zaťaženia: 100 - 130MP