Masívne dubové parkety - technické parametre,vzory pokladania

DruhHrúbka
mm
Šírka
mm
Dĺžka
mm
Pero - drážka16100500-1200
Pero - drážka16120500-2000
Pero - drážka1670300-500
Pero - drážka22100500-1200
Pero - drážka22150900- 2000

Vlastnosti dubového dreva

Hustota dreva pri 12-15% vlhkosti v Kg/m3: 673

Objemové zosychanie v %: 12,6 - 15,6

Pevnosť v ohybe v N/mm2: 88

Pevnosť v tlaku v N/mm2: 61

Brinellova stupnica tvrdosti: 3,7

Tepeľný odpor: 0,15m2 K/W ( pri 2 mm podkladová fólia) DIN 52612

Hustota zaťaženia: 100 - 130MP

Vzory ukladania

klasik

anglický

rovnobežne

stromček

štvorce

francúzky stromček
chevron 60

maďarský stromček
chevron 45

rebrik

diagonal jedľa

diagonal