Kvalitatívne triedy

Veľkoplošné dubové parkety sú dostupné v troch kvalitatívnych triedach

V triede SELECTION je pre výrobu nášľapnej vrstvy vyberané najčistejšie rezivo s pravidelnou kresbou dreva. Táto selekcia reziva zaručuje, že parkety neobsahujú bel a hrče, čím sa vytvára jednoliata štruktúra podlahy.

Pre triedu TREND sa pri výrobe nášľapnej vrstvy vyberá dub s čistou štruktúrou dreva. Túto triedu charakterizujú vytmelené hrče vo farbe dreva do priemeru max. 30 mm.

Nášlapná vrstva v triede CLASSIC ukáže dubové drevo v jeho plnej prirodzenosti a kráse s výraznou kresbou a čistými a vytmelenými očkami vo farbe parkety do priemeru max 60 mm.